İçeriğe geç

“Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak”

Yuhanna 8:32

Asıl amacımız insanları Tanrı ile barıştırmaktır. Bu vizyon ile insanlara daha doğru bir Tanrı anlayışı sunmak ve O’nun İsa Mesih aracılığıyla bizim için yaptıklarını anlatmak istiyoruz.

Sevgin ne değerli, ey Tanrı! Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.
MEZMURLAR 36:7

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi
YUHANNA 1:1

Hakkımızda

Kilisemiz düzenli olarak 1994 yılından beri, İsa Mesih’in öğretileri doğrultusunda ve yasaların sağlamış olduğu haklara dayanarak önce evlerde toplanıp ibadetlerini yapan bir topluluktu. Büyüyen Kilisemiz, zamanla daha geniş bir ibadet yerine ihtiyaç duydu ve 2003 yılından itibaren, içinde bulunduğumuz binayı kullanmaya başladı. Kilisemizin üyeleri ciddi bir araştırmanın sonucunda İncil’in öğretilerini benimseyen ve İsa Mesih’i kabul eden çoğunlukla yerli kişilerden oluşmaktadır.

Youtube